Ulusal Programlar2018-11-08T23:52:17+03:00

Ulusal Programlar

Şehirden Çıktım Köye

sehirden-ciktim-koye

Her yıl 23-27 Nisan tarihleri arasında tüm yerel kurulların katılımıyla Şehirden Çıktım Köye Ulusal Programı gerçekleşmektedir. Şehirden Çıktım Köye ile şehir merkezinden uzakta bulunan dezavantajlı okullara gidilmekte ve ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlanmaktadır.

Bu program sayesinde yüzlerce genç toplumsal değişimi sağlamada aktif şekilde sorumluluk alarak yüzlerce çocuğa etki etmekte ve onlara rol model olmaktadır. Şehirden Çıktım Köye 2015 tarihinden beri 1.516 kişinin katılımıyla 53 kez gerçekleştirilmiştir.

Belirlenen tema çerçevesinde nitelikli eğitim olanaklarından yoksun köy okullarındaki çocuklarla vakit geçirilerek okulun ihtiyacı doğrultusunda tadilat yapılmaktadır. Anlatılan temayla çocuğun ve programa katılan gencin etkileşimi sağlanmaktadır. Program çocuklara farklı bakış açıları sunmayı amaçlamaktadır.

English Conversation Club (ECC)

english-conversation-club-ecc

Ülkemizde İngilizce ve diğer yabancı dil dersleri yıllardır gramer temel alınarak işlenmektedir. Ancak ülkemizde yabancı dil bilenlerin sayısını tespit amaçlı yapılan araştırmaların da kanıtladığı üzere İngilizce veya herhangi bir yabancı dil gramer çalışarak öğrenilememekte, sadece gramer öğrenerek o dil konuşulamamaktadır. Sadece gramer ile öğretimin aksine pratik yaparak, hata yaparak, dili kullanmaya mecbur kalarak yabancı dil daha kolay ve kalıcı şekilde öğrenilebilmektedir. İngilizce Konuşma Kulübü (English Conversation Club – ECC) Ulusal Programı da bu konuya çözüm bulmak amacıyla ortaya çıkmış ve halen tüm yerel kurullarda uygulanmaktadır.

Sivil Yaşam Derneği yerel kurullarında ayda en az bir kere düzenli olarak yapılan bu program daha fazla gence ulaşmayı, gençlerin İngilizce konusundaki korkularını en aza indirmeyi, “Anlıyorum ama konuşamıyorum” sorununu ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.
İngilizce Konuşma Kulüpleri, Sivil Yaşam Derneği 8. Ulusal Genel Kuruluna kadar 12 kez ve toplamda 113 gönüllüyle, 9. Ulusal Gençlik Kuruluna kadar 21 kez ve toplamda 205 gönüllüyle ve 7 Haziran 2015 yılından itibaren 33 kez toplamda 318 gönüllüyle gerçekleştirilmiş ve gençlerin İngilizceye olan bakış açısını değiştirmeye çalışmıştır.

İngilizce Konuşma Kulübü Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biri olan Kaliteli Eğitim 4 maddesini uygulamakta ve yerellerdeki gençlere etki etmeye devam etmektedir.

Yerinde Tarih

sehirden-ciktim-koye

Yerinde Tarih Ulusal Programı, Sivil Yaşam Derneği gönüllülerinin, gönüllülük faaliyetlerini sürdürdükleri süre zarfında kendi şehirlerini en iyi şekilde tanımasını, tarihi ve kültürel değeri bulunan yerleri görmesini ve öğrenmesini amaçlayan; gönüllülük ile kültürü, eğlence ile tarihi birleştiren bir ulusal programdır.

Konya Yerel Kurulu tarafından Sivil Yaşam Derneği 6. Ulusal Genel Kurulunda sunulan ve o günden beri uygulanan bu program kapsamında, toplamda 18 farklı faaliyette 294 gönüllü kendi şehirlerinin değerlerini öğrenmiş, tarihin somut örneklerinin tadına varmıştır.

Gençlik Atölyeleri

genclik-atolyeleri

Sivil Yaşam Derneğinin çalışma grupları kapsamında ve aklınıza gelebilecek tüm konularda gençleri bilgilendiren atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Gençlik Atölyeleri ile gençlerin kendilerini keşfetmeleri, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaları, farklı kültürleri yorumlayabilmeleri ve araştıran, sorgulayan bireyler haline gelmeleri amaçlanmaktadır. Çoğu zaman uzmanlarla, bazen ise kendine güvenen gönüllülerimiz ile kültür sanattan bilime, teknolojiden spora kadar birçok alanda atölyeler gerçekleştirilmektedir. 2015 yılından bu yana farklı illerdeki yerel kurullarımızda yapılan uygulamalarda 1021 gence ulaşılmıştır.

Gençlerin birbiriyle kaynaşması, yeni tecrübeler edinmesi, sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve toplumsal katılımlarının artırılmasına yönelik gençlik atölyeleri gerçekleştirilmeye devam edilmektedir.

Yaratıcı Drama

yaratici-drama

Yaratıcı drama bir grubu oluşturan kişilerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak; bir amacın, bir düşüncenin, doğaçlama ve rol alma gibi tekniklerden faydalanılarak canlandırılmasıdır. Yaratıcı Drama Ulusal Programında ise ana amaç, katılımcıların kaynaşma sürecini kolaylaştırmak ve gönüllülük sürecinde ihtiyaç duyacakları temel başlıkların yaratıcı drama oyunlarından faydalanılarak kendilerine aktarılmasıdır. Ana amacın yanında katılımcıların kendilerini keşfetmeleri ve kişilik gelişimlerine katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

Yaratıcı Drama Ulusal Programı 2016 yılında, Sivil Yaşam Derneği 6. Ulusal Genel Kurulunda ulusal program olarak kabul edilmiştir. İlk uygulamaları Siyamder Konya Yerel Kurulunda yapılmış ve pozitif geri dönüşler alınmıştır.

Bu ulusal programı uygulamak isteyen yerel kurullarımız, Yaratıcı Drama Ulusal Program Koordinatörü ile iletişime geçip onun rehberliğinde programı uygulayabilirler.

Yaratıcı Drama Ulusal Programı bir yaratıcı drama oturumu değildir. Yaratıcı drama oturumları bir konu üzerinedir ve yaratıcı drama eğitmeni eşliğinde yapılır. Bu ulusal program ise çeşitli konular üzerine, kolaylaştırıcı eşliğinde, yaratıcı drama oyunlarından faydalanılarak gerçekleştirilir.

Futbolda Biz Varız

Futbolda Biz Varız Ulusal Programı, kadın ve erkek gönüllülerimizi aynı takım çatısı altında topladığımız ve ana fikri "Sporda Ahlak" ve "Sporda Cinsiyet Ayrımını Ortadan Kaldırma" olan bir programdır.

"Futbolda Biz Varız" ilk olarak 26 Kasım 2016'da Denizli Yerel Kurulunda hayata geçirilmiştir. Büyük ilgi gören ve gönüllülerin yakından takip ettiği bir etkinlik olan "Futbolda Biz Varız", Denizli yerelinde, her dönemde birer kez olmak üzere toplamda 4 kez gerçekleştirilmiş ve programa her defasında 100’ün üzerinde gönüllünün katılımı sonucunda SİYAMDER’in en fazla katılım sağlanan etkinliği olmuştur.

Projenin ana hedefi kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktır. Yeşil sahada tüm farklılıkları ortadan kaldırıp takım olabilmek, bunu düzenli aralıklarla gerçekleştirmek, şiddetin, küfrün, rakibe yönelik sertliğin olmadığı, spor ahlakının yaşatıldığı bir ortam oluşturmak programın diğer uygulanabilir hedefleri arasındadır.