Eğitim Modülleri2018-09-11T03:39:17+03:00

Eğitim Modüllerimiz

Çalışma Gruplarımızın, Akademik Danışma Kurulumuzun desteği ile hazırladığı eğitim modülleriyle gençlerin ilgili çalışma alanı ve belirlenen başlıkta hem akranları için birer eğitmen olmalarını hem de derneğimiz gönüllülerinden başlayarak yaşıtlarını eğitmelerini sağlıyoruz.

Sağlıklı Yaşam İçin ‘Görev Bende’

gorev-bende

T.C. Sağlık Bakanlığı ve derneğimiz ortaklığında başlatılan “Sağlıklı Yaşam için Görev Bende!” akran eğitim modülü, eğitim bilimciler tarafından, gençlere yönelik geliştirilen bir modül olup tütünle mücadelede, gençlerin akranları ile uygun iletişim yöntemlerini kullanarak, tütün bağımlılığı konusunda etkileşimli, sürdürülebilir eğitim programları yürütmeleri ve aktif olarak görev almaları amacıyla hazırlanmıştır.

Geliştirilen akran eğitimini sahada uygulamak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve derneğimiz ortaklığında gönüllülerimiz arasından 70 genç eğitici yetiştirilmiştir. Bu genç eğiticiler sahada bu eğitim modülüne ilişkin yaygınlaştırma eğitimleri gerçekleştirmektedir.

Koordine Eden: Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu

Mavi Şemsiye – Sosyal Katılım Eğitim Modülü

mavi-semsiye

Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Mavi Şemsiye–Sosyal Katılım Eğitim Modülü”, dezavantaj teriminin daha iyi anlaşılması, dezavantajlı grupların tanınması ve bu durumlarının giderilerek sosyal dahil etmenin sağlanmasına yönelik bir eğitim modülüdür.

Koordine Eden: Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu

Sağlıklı Yaşam Eğitim Modülü (SAYEM)

Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “SAYEM Eğitim Modülü” gençlerin sağlıklı yaşam kazanımları elde etmeleri, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından evde veya işyerinde yapabilecek basit egzersizlere kadar günlük yaşama uyarlanabilecek birçok temel sağlık uygulamalarını gençlere aktarmayı hedeflemektedir.

Koordine Eden: Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu

Aktif Vatandaşlık Eğitim Modülü

Demokratik Katılım Çalışma Grubunun hazırladığı “Aktif Vatandaşlık Eğitim Modülü”, kendini ifade edebilen, vatandaş olma bilincine sahip, hak ve yükümlülüklerini bilerek sadece ülkesindeki değil dünyadaki toplumsal gelişme ve değişimleri takip edip bunlara uyum sağlayabilen, sosyal dayanışma yetisi gelişmiş, eşitlik ve adalet duygusuna sahip olan, gelecek için aktif rol üstlenecek gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Koordine Eden: Demokratik Katılım Çalışma Grubu

Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitim Modülü

İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitim Modülü” gençlerin kendilerini kişisel ve mesleki anlamda tanımalarını ve donanımlarını arttırmalarını hedeflemektedir. Bu eğitim modülü ile gençlere; liderlik ve yönetim, inovasyon, yaratıcı düşünce, proje yönetimi, beden dili ve kurumsal yaşam başlıklarında interaktif katılımın olduğu eğitimler verilmektedir.

Koordine Eden: İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu

Ekolojik Okuryazarlık Eğitim Modülü

Gençlik ve Çevre Çalışma Grubunun hazırladığı “Ekolojik Okuryazarlık Eğitim Modülü” gençlerin; yaşayan dünya, doğa ve insanlar arasındaki bağlantı, insanın gezegen üzerindeki etkileri, tüketimin dünya üzerinde izleri, küresel iklim değişikliği ve değişen yaşam, karbon ayak izi, geri dönüşüm ve geri kazanım, endüstriyel ekoloji ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmasını ve üretim-tüketim noktasında bilinçlenerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun yaşam biçiminin yaygınlaştırılmasını ön görmektedir.

Koordine Eden: Gençlik ve Çevre Çalışma Grubu

Çekirdek Eğitim Programı

cekirdek-egitim-programi

Derneğimiz tarafından geliştirilen ve SİYAMDER’de gönüllülük yapmak isteyen tüm gençlerin almasını şart koştuğumuz Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP):

  • Yalnızca SİYAMDER’deki değil, ülkemizin tamamındaki sivil toplum algısını baştan başa değiştirecek,
  • Sivil topluma başlayan her bir bireyin daha donanımlı, daha meraklı ve daha sonuç odaklı olmasını sağlayarak ülkemizdeki birçok eksikliği dolduracak,
  • Nitelikli bireyler yetiştirilmesine aracılık edecek,
  • Sivil toplum alanının kalitesini çok daha yukarılara taşıyacak bir gençlik hareketidir.

ÇEP ile hem sivil topluma yeni başlamak üzere olan gençlere bir vizyon ve derinlik katmayı, hem de sivil toplum çalışmalarının hangi amaçla yapılması gerektiğini daha net bir şekilde ortaya koymayı hedefliyoruz.

Gönüllülük faaliyetlerinde bulunmak isteyen gençlere yönelik hazırlanmış olan ve 2 gün süren Çekirdek Eğitim Programı, gençlerin kişisel ve teknik donanımlarını geliştirebilecekleri bir eğitim programı olmanın yanında, sivil alanda ve gönüllülük çalışmalarında kullanabilecekleri temel bilgi ve donanımları içeren 4 farklı modülden oluşuyor.

Bu modüller sivil toplum çalışmalarına bir giriş niteliği taşıması ve bundan sonraki SİYAMDER süreçlerinde nitelikli ve kaliteli işler yapmak adına yeni gönüllü adaylarımıza donanım sağlaması açısından oldukça önemlidir. Bunu bildiğimizden dolayı, SİYAMDER olarak çatımızdaki tüm gönüllü arkadaşlarımızın ÇEP’i başarıyla tamamlamış olması hedefiyle hareket ediyoruz.

Koordine Eden: Eğitim Destek Birimi Direktörlüğü