Proje ve Programlar2018-12-09T21:47:26+03:00

Ulusal Genel Kurul

Her yıl, yılda bir kez Türkiye’nin dört bir yanındaki Yerel Kurullarımızı temsilen katılan gönüllülerimizle derneğimize ilişkin kararları aldığımız, uluslararası karar alıcı kuruluşlardaki yönetim süreçlerini simüle ederek derneğimizin iç süreçleri ile harmanladığımız bir paylaşım platformu olan Ulusal Genel Kurul’da bir araya geliyoruz.

Ulusal Gençlik Zirvesi

Gençlik çalışmalarına ulusal bir vizyon katmak, ortak akla dayalı çıktılar ortaya koymak, geleceğin liderlerini şimdiden hazırlamak, gençlik çalışmalarına bir sistematik kazandırmak gibi amaçlarla her yıl bir kez Ulusal Gençlik Zirvesi düzenliyoruz. Ulusal Gençlik Zirvesi, her yıl farklı bir şehirdeki SİYAMDER Yerel Kurulu’nun ev sahipliğinde, SİYAMDER delegasyonlarınca seçilen bir tema çerçevesinde yüzlerce gencin katılımıyla gerçekleşiyor.

Şu ana dek gerçekleşen zirvelerimizin yer, tarih ve temaları şu şekildedir:

1. Ulusal Gençlik Zirvesi, 10-12 Ocak 2014, Ankara; Sürdürülebilir Büyüme Yolunda
2. Ulusal Gençlik Zirvesi, 23-25 Ekim 2015, Kuşadası; Sosyal Girişimciliğin Kalkınmadaki Yeri ve Önemi
3. Ulusal Gençlik Zirvesi, 18-20 Mart 2016, Denizli; Küresel Çapta Savaşların Gençler Üzerine Etkisi
4. Ulusal Gençlik Zirvesi, 21-23 Ekim 2016, Konya; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Gençlik
5. Ulusal Gençlik Zirvesi, 24-26 Mart 2017, Ankara; Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende
6. Ulusal Gençlik Zirvesi, 17-19 Kasım 2017, Antalya ; Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende II

Eğitim Modüllerimiz

Çalışma Gruplarımızın, Akademik Danışma Kurulumuzun desteği ile hazırladığı eğitim modülleriyle gençlerin ilgili çalışma alanı ve belirlenen başlıkta hem akranları için birer eğitmen olmalarını hem de derneğimiz gönüllülerinden başlayarak yaşıtlarını eğitmelerini sağlıyoruz.

Sağlıklı Yaşam İçin ‘Görev Bende’

gorev-bende

T.C. Sağlık Bakanlığı ve derneğimiz ortaklığında başlatılan “Sağlıklı Yaşam için Görev Bende!” akran eğitim modülü, eğitim bilimciler tarafından, gençlere yönelik geliştirilen bir modül olup tütünle mücadelede, gençlerin akranları ile uygun iletişim yöntemlerini kullanarak, tütün bağımlılığı konusunda etkileşimli, sürdürülebilir eğitim programları yürütmeleri ve aktif olarak görev almaları amacıyla hazırlanmıştır.

Geliştirilen akran eğitimini sahada uygulamak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve derneğimiz ortaklığında gönüllülerimiz arasından 70 genç eğitici yetiştirilmiştir. Bu genç eğiticiler sahada bu eğitim modülüne ilişkin yaygınlaştırma eğitimleri gerçekleştirmektedir.

Koordine Eden: Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu

Mavi Şemsiye – Sosyal Katılım Eğitim Modülü

mavi-semsiye

Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Mavi Şemsiye–Sosyal Katılım Eğitim Modülü”, dezavantaj teriminin daha iyi anlaşılması, dezavantajlı grupların tanınması ve bu durumlarının giderilerek sosyal dahil etmenin sağlanmasına yönelik bir eğitim modülüdür.

Koordine Eden: Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu

Sağlıklı Yaşam Eğitim Modülü (SAYEM)

Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “SAYEM Eğitim Modülü” gençlerin sağlıklı yaşam kazanımları elde etmeleri, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından evde veya işyerinde yapabilecek basit egzersizlere kadar günlük yaşama uyarlanabilecek birçok temel sağlık uygulamalarını gençlere aktarmayı hedeflemektedir.

Koordine Eden: Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu

Aktif Vatandaşlık Eğitim Modülü

Demokratik Katılım Çalışma Grubunun hazırladığı “Aktif Vatandaşlık Eğitim Modülü”, kendini ifade edebilen, vatandaş olma bilincine sahip, hak ve yükümlülüklerini bilerek sadece ülkesindeki değil dünyadaki toplumsal gelişme ve değişimleri takip edip bunlara uyum sağlayabilen, sosyal dayanışma yetisi gelişmiş, eşitlik ve adalet duygusuna sahip olan, gelecek için aktif rol üstlenecek gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Koordine Eden: Demokratik Katılım Çalışma Grubu

Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitim Modülü

İstihdam, Girişimcilik ve Mesleki Eğitim Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitim Modülü” gençlerin kendilerini kişisel ve mesleki anlamda tanımalarını ve donanımlarını arttırmalarını hedeflemektedir. Bu eğitim modülü ile gençlere; liderlik ve yönetim, inovasyon, yaratıcı düşünce, proje yönetimi, beden dili ve kurumsal yaşam başlıklarında interaktif katılımın olduğu eğitimler verilmektedir.

Koordine Eden: İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu

Ekolojik Okuryazarlık Eğitim Modülü

Gençlik ve Çevre Çalışma Grubunun hazırladığı “Ekolojik Okuryazarlık Eğitim Modülü” gençlerin; yaşayan dünya, doğa ve insanlar arasındaki bağlantı, insanın gezegen üzerindeki etkileri, tüketimin dünya üzerinde izleri, küresel iklim değişikliği ve değişen yaşam, karbon ayak izi, geri dönüşüm ve geri kazanım, endüstriyel ekoloji ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmasını ve üretim-tüketim noktasında bilinçlenerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun yaşam biçiminin yaygınlaştırılmasını ön görmektedir.

Koordine Eden: Gençlik ve Çevre Çalışma Grubu

Çekirdek Eğitim Programı

cekirdek-egitim-programi

Derneğimiz tarafından geliştirilen ve SİYAMDER’de gönüllülük yapmak isteyen tüm gençlerin almasını şart koştuğumuz Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP):

  • Yalnızca SİYAMDER’deki değil, ülkemizin tamamındaki sivil toplum algısını baştan başa değiştirecek,
  • Sivil topluma başlayan her bir bireyin daha donanımlı, daha meraklı ve daha sonuç odaklı olmasını sağlayarak ülkemizdeki birçok eksikliği dolduracak,
  • Nitelikli bireyler yetiştirilmesine aracılık edecek,
  • Sivil toplum alanının kalitesini çok daha yukarılara taşıyacak bir gençlik hareketidir.

ÇEP ile hem sivil topluma yeni başlamak üzere olan gençlere bir vizyon ve derinlik katmayı, hem de sivil toplum çalışmalarının hangi amaçla yapılması gerektiğini daha net bir şekilde ortaya koymayı hedefliyoruz.

Gönüllülük faaliyetlerinde bulunmak isteyen gençlere yönelik hazırlanmış olan ve 2 gün süren Çekirdek Eğitim Programı, gençlerin kişisel ve teknik donanımlarını geliştirebilecekleri bir eğitim programı olmanın yanında, sivil alanda ve gönüllülük çalışmalarında kullanabilecekleri temel bilgi ve donanımları içeren 4 farklı modülden oluşuyor.

Bu modüller sivil toplum çalışmalarına bir giriş niteliği taşıması ve bundan sonraki SİYAMDER süreçlerinde nitelikli ve kaliteli işler yapmak adına yeni gönüllü adaylarımıza donanım sağlaması açısından oldukça önemlidir. Bunu bildiğimizden dolayı, SİYAMDER olarak çatımızdaki tüm gönüllü arkadaşlarımızın ÇEP’i başarıyla tamamlamış olması hedefiyle hareket ediyoruz.

Koordine Eden: Eğitim Destek Birimi Direktörlüğü

Ulusal Programlar

Şehirden Çıktım Köye

sehirden-ciktim-koye

Her yıl 23 Nisan’da tüm Yerel Kurullarımızda yüzlerce gönüllü katılımcı Şehirden Çıktım Köye ulusal programını gerçekleştirir!

Şehir ve köyler arasında eğitim anlamında şartları eşitlemek adına geliştirilen bu program ile gençlerin aktif sorumluluk alarak toplumsal değişimi sağlamada etkin birer birey haline gelmeleri ve katılımcı bir şekilde çevrelerini değiştirebileceklerinin farkına varmaları hedeflenmektedir.

Şehirden Çıktım Köye programı ile nitelikli eğitim olanaklarından yoksun köy okullarının tadilatı sağlanmakta, okulun öğrencileri ile çeşitli aktiviteler düzenlenmekte (sağlık taraması, ağız ve diş sağlığı eğitimi, fidan dikme, oyunlar vb.) ve okul ile öğrencilerin ihtiyaçları sponsorluklarla karşılanmaktadır.

English Conversation Club (ECC)

english-conversation-club-ecc

Samimi, resmi olmayan bir ortamda yabancı dil pratiği için Konuşma Kulüplerimiz her hafta gerçekleştirilir. Toplantı sırasında bir kolaylaştırıcı bulunmakta, kişilerin daha katılımcı olmalarını ve hata yapmaktan korkmadan, rahatça İngilizce konuşmalarını sağlamaktadır. Temel kural, belirlenen toplam aktivite saati boyunca en detay konularda dahi tamamıyla İngilizce konuşmaktır.

Yerinde Tarih

sehirden-ciktim-koye

Doğal ve tarihi yapılara detaylı ziyaretler gerçekleştirilmesini konu alan ulusal programımızdır. Bu program ile gönüllülerimizin yaşadıkları şehir içerisinde tarihsel ve doğal değerlerini yakından tanıyarak genel kültürünün arttırılması hedeflenmektedir.

Gençlik Atölyeleri

genclik-atolyeleri

Haftada bir kez, önceden belirlenmiş konu başlıkları dahilinde kültür-sanattan bilime, teknolojiden spora birçok alanda uzman kişiler ile gönüllülerimizin bir araya geldiği aktivitelerdir.

Gönüllülerimizin kültür seviyelerini arttıran, farklı detayları görmelerini sağlayan, bilgilendiren, eğlendiren, düşündüren, kişisel gelişimlerini destekleyen ve kendilerinde bilmedikleri yönlerin farkına varmalarını sağlayan aktivitelerdir.

Yaratıcı Drama

yaratici-drama

Grup dinamiklerini interaktif bir şekilde artırmayı sağlayan ve özgüven kazanma, iletişim kurma, kişilikleri tanıma gibi farklı alanlarda grup katılımcılarına deneyim ile öğretme şeklini sunan grup etkinliğidir.

Gönüllülerin birbirlerini yakından tanıma fırsatı elde etmeleri, gençlerin özgüven duygularının artırılması, tüm katılımcıların eşit ve farklılık gözetmeksizin grup içerisinde dahil olabileceklerinin gösterilmesi hedeflenmektedir.

Diğer Proje ve Programlar

Let’s Do It! – Temiz Dünya Günü

lets-do-it
world-cleanup-day

Estonya’da 2008 yılında başlamış, amacı; belirlenen bir günde tüm Dünya’da katı atık haritaları içerisinde işaretlenmiş olan alanların temizliğinin yapılması ve gönüllülük temeli ile çevre bilincinin aşılanması olan bir çevre hareketidir. Sivil Yaşam Derneği Dünya’nın 112 ülkesinde faaliyet gösteren Let’s Do It’in 2015 yılı itibariyle Türkiye temsilciliğini almıştır. Buna ilave olarak her yıl gerçekleştirilen Let’s Do It Clean World Conf erence (Temiz Dünya Konferansı) 28-31 Ocak 2016 tarihleri arasında 77 ülkeden 200’ü aşkın aktif ve çevre alanında tecrübeli sivil toplum temsilcinin katılımı ile Bursa’da derneğimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılı Bilgi: letsdoit.siyamder.org

Avrupa Gençlik Kartı – European Youth Card (EYCA)

lets-do-it

Avrupa’nın en büyük sosyal girişimcilik uygulamalarından olan Avrupa Gençlik Kartı (EYCA) Sivil Yaşam Derneği’nin Ocak 2015’te başlattığı girişimler ile Haziran 2015’te EYCA Genel Kurulunda nihai sonuca bağlanmış ve SİYAMDER, kartın Türkiye temsilciliğini almıştır.

Avrupa Gençlik Kartı Avrupa’nın 35 ülkesinde on binlerce noktada milyonlarca gence konaklama, barınma, seyahat, servis hizmetleri ve çeşitli ürünlerin satın alınmasında indirim ve fırsatlar sağlayan bir platform oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra EYCA kültürler arası paylaşımı artıran ve gençlerin sosyal hayatın içerisinde daha aktif rol almasını sağlayan bir gençlik hareketliliğidir. Kartla ilgili detaylı bilgi ve kartı edinme yollarını internet sitemizde ve www.eycaturkiye.com adresinde bulabilirsiniz.