Kurumsal Sosyal Sorumluluk2018-07-27T01:51:44+03:00

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, kurumların özellikle kendi çalışma alanları içerisinde kar amacı gütmeyen ilgili kuruluşlarla ortaklıklar kurarak geliştirdikleri proje ve faaliyetlerin tamamına verilen isimdir. Bu bağlamda özellikle şirketler, toplumsal gelişime destek vermek ve ilgi alanları içerisindeki konularda çeşitli faaliyetleri desteklemek istemektedirler. Sivil Yaşam Derneği, Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyeti sürdürmek isteyen şirket ve kurumlara çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

  • Yaygın Network: Türkiye’nin 20’den fazla şehrinde binlerce gönüllüsü bulunan Sivil Yaşam Derneği kurumlara ilgi duydukları coğrafi bölgede veya tüm Türkiye genelinde uygun çözümler sunmaktadır.
  • Geniş Çalışma Alanı: Çalışma alanlarının temelini Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik ve Spor Politika Belgesi’nden alan Sivil Yaşam Derneği, gençleri alakadar eden 6 temel alanın tamamında profesyonel çalışmalar yürütmektedir.
  • Şeffaf ve Hesap Verilebilir Sistem: Sivil Yaşam Derneği tarafından yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin hesap ve finansal dökümler, profesyonel ekip tarafından detaylı ve şeffaf olarak tutulmaktadır. Çalışmalarda hem proje süresince hem de proje sonrasında bu raporlar bağışçı kurumlarla detaylı olarak paylaşılmaktadır.
  • Düzenli Raporlama ve Etki Analizi: Derneğimiz tarafından yürütülen tüm çalışmalarda etki analizi profesyonellerce yapılmaktadır. Yürütülen çalışmaların ne derece etkin olduğu ve nasıl sonuçlar verdiği bu şekilde gözlemlenmektedir. Ayrıca projelerin tüm süreçlerinin incelemesinin ve objektif bir şekilde değerlendirilmesinin yapıldığı raporlar da bağışçı kurumlarla düzenli aralıklarla paylaşılmaktadır.

Derneğimiz ile ortak olarak yürütülebilecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerine örnek bazı faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

  • Eğitim Programları: Derneğimiz çalışma alanları içerisinde belirlenen tematik öncelikler ile ilgili alanın uzman isimlerinden ve Akademik Danışma Kurulundan destek alarak akran eğitimine dayalı, kolay uygulanabilir ve birebirde gençlere dokunan eğitim programları geliştirmektedir. Her eğitim programı için genç eğitmenler yetiştirilmekte ve bu eğitmenler Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaygınlaştırma eğitimleri vermektedir. İlgi duyan kurumlar derneğimiz ile ortak bir eğitim programının gerçekleştirilmesini ve bunun sahadaki yaygınlaştırılmasının derneğimiz tarafından yapılmasını sağlayabilir.
  • Ulusal Gençlik Zirvesi Ortaklığı: Derneğimiz tarafından her yıl 2 kez gerçekleştirilen Ulusal Gençlik Zirveleri belirli bir tema dahilinde ve konunun paydaşı olabilecek kurumlar ile gerçekleştirilmektedir. Zirvelere Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce genç katılmakta ve zirvelerin basın görünürlükleri de yüksek olmaktadır. Geride kalan dönemlerde Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi, Sağlık Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi gibi farklı kurumlarla ortak zirveler gerçekleştirilmiştir.
  • Programlar ve Tematik Çalışmalar: Derneğimiz tarafından geliştirilen ulusal programlar ilgi duyulması durumunda farklı kurumlarla ortaklık içerisinde gerçekleştirilebilir. Böyle bir durumda ilgili kurumun adı ve logosu programa ait tüm basılı ve görsel materyallerde kullanılmakta, basın ile ilgili kurum adına koordinasyon sağlanmakta ve farklı şehirlerde benzer sonuçların alınması hedeflenmektedir.