Yalova Yerel Kurulu2018-08-03T12:10:20+00:00

Yalova Yerel Kurulu

Gönüllü Kayıt Formu

Yürütme Kurulu

Başkan: Burçin Ünver
Genel Sekreter: Tuğçe Karahasan
İç İlişkiler Direktörü: Yavuz Çelik
Dış İlişkiler Direktörü: Rana Karayiğit
Proje Geliştirme Direktörü:
Finans Direktörü:
Kurumsal İletişim Direktörü:
Eğitim Direktörü: Senanur Sarısaç
Çevre ve Gençlik Çalışma Grubu Direktörü: Mustafa Onur Ağır
Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü: Muhammet Ali Yazgan
Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü: Sevcan Kuyumcu
Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu Direktörü:
İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu Direktörü:
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörü: