Sivas Yerel Kurulu2018-10-19T01:01:23+00:00

Sivas Yerel Kurulu

sivas-yerel-kurulu
Gönüllü Kayıt Formu

Yürütme Kurulu

Başkan:
Genel Sekreter:
İç İlişkiler Direktörü:
Dış İlişkiler Direktörü:
Proje Geliştirme Direktörü:
Finans Direktörü:
Kurumsal İletişim Direktörü:
Eğitim Direktörü:
Çevre ve Gençlik Çalışma Grubu Direktörü:
Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü:
Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü:
Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu Direktörü:
İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu Direktörü:
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörü: