Niğde Yerel Kurulu2018-08-03T12:19:47+00:00

Niğde Yerel Kurulu

Gönüllü Kayıt Formu

Yürütme Kurulu

Başkan: Hümeyra Yenilmez
Genel Sekreter: Hasan Işık
İç İlişkiler Direktörü:
Dış İlişkiler Direktörü: Said Ali Gümüş
Proje Geliştirme Direktörü: Emine Şahin
Finans Direktörü: Caner Akcan
Kurumsal İletişim Direktörü:
Eğitim Direktörü:
Çevre ve Gençlik Çalışma Grubu Direktörü: Büşra Balceli
Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü: Şenay Sevde Öndeş
Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü: Dilan Yalçınkaya
Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu Direktörü:
İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu Direktörü: Hasan Işık
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörü: