Manisa Yerel Kurulu2018-08-03T12:14:46+00:00

Manisa Yerel Kurulu

Gönüllü Kayıt Formu

Yürütme Kurulu

Başkan: Mustafa Kart
Genel Sekreter: Hiyem Usta
İç İlişkiler Direktörü: Ahmet Demirel
Dış İlişkiler Direktörü:
Proje Geliştirme Direktörü: Linda Aydınlı
Finans Direktörü:
Kurumsal İletişim Direktörü:
Eğitim Direktörü:
Çevre ve Gençlik Çalışma Grubu Direktörü:
Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü:
Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü:
Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu Direktörü:
İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu Direktörü:
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörü: Elif Akkaya