Kütahya Yerel Kurulu2018-08-03T12:12:47+00:00

Kütahya Yerel Kurulu

Gönüllü Kayıt Formu

Yürütme Kurulu

Başkan: Yusuf Adnan Turgut Yıldız
Genel Sekreter:
İç İlişkiler Direktörü: İbrahim Çakan
Dış İlişkiler Direktörü: Mehmet Kahraman
Proje Geliştirme Direktörü:
Finans Direktörü:
Kurumsal İletişim Direktörü: Eymen Özülkü
Eğitim Direktörü:
Çevre ve Gençlik Çalışma Grubu Direktörü: Onur Gündoğdu
Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü:
Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü: Seçil Karaman
Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu Direktörü: Büşra Balcı
İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu Direktörü: Mustafa Kökmen
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörü: Zehra Kaplan