Konya Yerel Kurulu2018-08-03T12:05:16+00:00

Konya Yerel Kurulu

Gönüllü Kayıt Formu

Yürütme Kurulu

Başkan: Ayşe Afra Gürüzlük
Genel Sekreter: Gizem Şahin
İç İlişkiler Direktörü: Sümeyye Aşveren
Dış İlişkiler Direktörü:
Proje Geliştirme Direktörü: Seda Gökten
Finans Direktörü: Hacer Koçak
Kurumsal İletişim Direktörü:
Eğitim Direktörü:
Çevre ve Gençlik Çalışma Grubu Direktörü: Ayşegül Midilli
Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü: Sefer Talayhan
Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü:
Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu Direktörü: Mert Uçar
İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu Direktörü: Berkay Bolaç
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörü: Hilal Arslankaya
Haftalık bültenlerimizi almak için lütfen e-posta adresinizi girin
close-image