Kırıkkale Yerel Kurulu2018-08-03T12:02:37+00:00

Kırıkkale Yerel Kurulu

Gönüllü Kayıt Formu

Yürütme Kurulu

Başkan: Utkucan Çebiş
Genel Sekreter: Şüheda Tokyay
İç İlişkiler Direktörü: Oğulcan Pektaş
Dış İlişkiler Direktörü: Hasan Can Baltacı
Proje Geliştirme Direktörü: Oktay Ovalı
Finans Direktörü: İlker Karakaya
Kurumsal İletişim Direktörü: Dilek Ünal
Eğitim Direktörü: Yavuz Vardar
Çevre ve Gençlik Çalışma Grubu Direktörü: Nursena Doğru
Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü: Hacı Mehmet Akgün
Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü: Esra Nur Yılmaz
Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu Direktörü: Mert Saadettin Bilgiç
İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu Direktörü: Büşra Turbil
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörü: Münevver Avcu