Kahramanmaraş Yerel Kurulu2018-08-03T11:36:48+00:00

Kahramanmaraş Yerel Kurulu

Gönüllü Kayıt Formu

Yürütme Kurulu

Başkan: Mustafa Bal
Genel Sekreter: Fatih Erkaçmaz
İç İlişkiler Direktörü: Fatma Gülşah Kuştemir
Dış İlişkiler Direktörü: Medya Metin
Proje Geliştirme Direktörü: Seher Erduran
Finans Direktörü: Ebubekir Topal
Kurumsal İletişim Direktörü: Resül
Eğitim Direktörü: Hakan Kaya
Çevre ve Gençlik Çalışma Grubu Direktörü: Ebubekir Topal
Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü: Firdevs Yeşilmen
Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü: Okan Durmuş
Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu Direktörü: Medya Metin
İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu Direktörü: Seher Erduran
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörü: Berfin Çelik
Haftalık bültenlerimizi almak için lütfen e-posta adresinizi girin
close-image