İzmir Yerel Kurulu2018-08-03T11:02:24+00:00

İzmir Yerel Kurulu

Gönüllü Kayıt Formu

Yürütme Kurulu

Başkan: Sümeyye Şen
Genel Sekreter: Hande Durular
İç İlişkiler Direktörü: Sude Aysul
Dış İlişkiler Direktörü: Kerem Aksoy
Proje Geliştirme Direktörü: Sefa Dervişoğlu
Finans Direktörü: Ceren Ersöz
Kurumsal İletişim Direktörü:
Eğitim Direktörü:
Çevre ve Gençlik Çalışma Grubu Direktörü: Esra Nur Özdemir
Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü:
Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü: Şeyma Erdoğdu
Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu Direktörü: Hazal Karaman
İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu Direktörü:
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörü: Gamze Dağ