İstanbul Yerel Kurulu2019-01-15T23:38:04+00:00

İstanbul Yerel Kurulu

Gönüllü Kayıt Formu

Yürütme Kurulu

Başkan: Vekaleten
Genel Sekreter: Tolga Kaya
İç İlişkiler Direktörü: Oğuzhan Seymen
Dış İlişkiler Direktörü: Beray Biray
Proje Geliştirme Direktörü: Selime Sömer
Finans Direktörü: Hüseyin Çakmak
Kurumsal İletişim Direktörü: Hasan Berk Özpınar
Gençlik ve Çevre Çalışma Grubu Direktörü: Gözde Çömez
Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü: Ahmet Eğilmez
Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü: Songül Dakak
Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu Direktörü: Eyüp Tutacak
İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu Direktörü:
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörü: