Eskişehir Yerel Kurulu2018-08-03T10:51:30+00:00

Eskişehir Yerel Kurulu

Gönüllü Kayıt Formu

Yürütme Kurulu

Başkan: Ayşegül Karakurt
Genel Sekreter: Dilara Karakoç
İç İlişkiler Direktörü: Sümeyye Gün
Dış İlişkiler Direktörü:
Proje Geliştirme Direktörü:
Finans Direktörü: Mürüvvet Cebe
Kurumsal İletişim Direktörü: İlker Ziyalı
Eğitim Direktörü:
Çevre ve Gençlik Çalışma Grubu Direktörü:
Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü:
Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü:
Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu Direktörü: Erkan Uçar
İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu Direktörü:
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörü: Deniz Aslan