Denizli Yerel Kurulu2018-08-03T10:40:45+03:00

Denizli Yerel Kurulu

Gönüllü Kayıt Formu

Yürütme Kurulu

Başkan: Fatma Burcu Kaya
Genel Sekreter: Hülya Karasu
İç İlişkiler Direktörü: Baran Doğan
Dış İlişkiler Direktörü: Zülal Yurtsev
Proje Geliştirme Direktörü: Ceren Ateş
Finans Direktörü:
Kurumsal İletişim Direktörü:
Eğitim Direktörü: Arzu Dibekli
Çevre ve Gençlik Çalışma Grubu Direktörü: Furkan İçel
Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü:
Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü:
Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu Direktörü: Esmehan Söğüt
İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu Direktörü:
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörü: