Bingöl Yerel Kurulu2018-08-02T23:49:52+00:00

Bingöl Yerel Kurulu

Gönüllü Kayıt Formu

Yürütme Kurulu

Başkan: Osman Er
Genel Sekreter: Esma Akdeniz
İç İlişkiler Direktörü: Murat Çelik
Dış İlişkiler Direktörü: Ahmet Başboğa
Proje Geliştirme Direktörü: Esranur Bayram
Finans Direktörü: Muhammed Toprak
Kurumsal İletişim Direktörü: Leyla Toraman
Eğitim Direktörü: Suat Özcan
Çevre ve Gençlik Çalışma Grubu Direktörü: Leyla Toraman
Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü: Ömer Can
Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü: Neşe Pişmişoğlu
Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu Direktörü: Osman Er
İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu Direktörü: Seher Dolgun
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörü: Selamet Çiçekli
Haftalık bültenlerimizi almak için lütfen e-posta adresinizi girin
close-image