Antalya Yerel Kurulu2018-08-02T23:31:24+00:00

Antalya Yerel Kurulu

Gönüllü Kayıt Formu

Yürütme Kurulu

Başkan: Mustafa Yılmaz
Genel Sekreter: Sadiye Turğut
İç İlişkiler Direktörü: Ferhan Karataş
Dış İlişkiler Direktörü: Yunus Güngör
Proje Geliştirme Direktörü: Dilek Akcan
Finans Direktörü:
Kurumsal İletişim Direktörü:
Eğitim Direktörü:
Çevre ve Gençlik Çalışma Grubu Direktörü: Zeliha Buse Eriş
Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü:
Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü:
Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu Direktörü: Naciye Özdemir
İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu Direktörü: Gürhan Yılmaz
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörü:
Haftalık bültenlerimizi almak için lütfen e-posta adresinizi girin
close-image