Çalışma Gruplarımız2018-09-03T20:58:13+00:00

Sivil Yaşam Derneği Çalışma Grupları

Sivil Yaşam Derneği olarak Gençlik ve Spor Politika Belgesi içerisinde belirtilen 6 temel çalışma alanında faaliyet gösteriyoruz. Bu alanlardaki ekiplerimizin kendilerine ait uzun dönemli Stratejik Hedefleri, alt çalışma başlıkları bulunuyor ve bir takım ile çalışıyorlar.

Derneğimizin Çalışma Alanları ve bu alanların alt çalışma hedefleri şu şekildedir:

Çevre ve Gençlik Çalışma Grubu

 • Gençlerin çevre ile alakalı farkındalıklarının arttırılması

 • Sürdürülebilir kalkınma, geri dönüşüm, tüketim kültürü gibi konularda gençlerin kapasitelerinin arttırılması

Demokratik Katılım Çalışma Grubu

 • Demokrasi bilincinin gençler arasında yaygınlaştırılması

 • Gençlerin hak temelli yaklaşımlar ve gençlik hakları alanında savunuculuk ve aktivizm için teşvik edilmesi

 • Gençlerin karar alma süreçlerine doğrudan katılımının arttırılması

Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme

 • Dezavantajlı gençlerin sosyal dışlanmaya maruz kalmalarının önlenmesi ve topluma dahil edilmelerinin sağlanması

 • Dezavantajlı gençlere yönelik bakış açısının pozitif yönde değiştirilmesi

Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu

 • Sağlık alanında genç liderler yetiştirilmesi

 • Gençlerin bağımlılıktan korunması

 • Sportif yaşamın teşviki ve spor yoluyla gençlerin aktifleştirilmesinin sağlanması

İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu

 • Genç girişimciliğe olan teşvik ve desteklerin arttırılarak sürdürülmesi,

 • Girişimcilik ekosisteminin önemli aktörlerini girişimcilik ağında buluşturmak,

 • Gençlerin inovasyon ve girişimcilik konularında, politika ve kararların alınmasında rol almasını sağlamak,

 • Gençlerin inovasyon ve girişimcilik ile ilgili terminoloji, eğitim, çalışma koşulları gibi konularda fikir ve yöntemlerin geliştirilmesine öncülük etmek,

 • İnovasyon ve girişimcilik konularında, teknoloji etkinlikleri ve kamplar gerçekleştirmek,

 • Dünyada benzer amaçla kurulmuş olan inovasyon ve girişimcilik alanlarını temsil eden kurumlara üye olmak ve bu kuruluşlar ile ortak çalışmalar yaparak uluslararası alanda da faaliyet göstermek.

Kültür ve Sanat Çalışma Grubu

 • Toplumsal yaşama kültürünün oluşturulması

 • Ülkemizin ve bölgelerimizin kültürlerinin paylaşılması

 • Kültürler arası öğrenme alanında gençler arasında kapasite oluşturulması

Haftalık bültenlerimizi almak için lütfen e-posta adresinizi girin
close-image