Sivil Yaşam Derneği her dönem olduğu gibi bu sene de faaliyetlerinde üst düzey sorumluluk alarak kendisini geleceğin yöneticileri olarak hazırlayacak, takım çalışması kabiliyetini ve teknik yeterliliği elde edecek Ulusal Takım üyeleri arıyor!

CV’nizde üst düzey yere sahip olacak, kendinizi geliştirme fırsatı bulacağınız ve Türkiye’nin 20’den fazla şehrindeki SİYAMDER Yerel Kurulları ile birebirde çalışma fırsatını size sağlayacak SİYAMDER Ulusal Takımlarına başvurmak için lütfen dikkatlice okuyun.

1- SİYAMDER Sekreteryası

SİYAMDER Sekreteryası Yerel Kurulların ve Ulusal Kurulun takip ettiği tüm resmi yazışmaları, belgelemeleri, raporlamaları ve yazışmaları bir araya getiren ve bütünleştiren ekiptir. Sekreterya ekibini SİYAMDER Ulusal Genel Sekreter’i koordine etmektedir. Bu grup belirlenen bir konuda SİYAMDER’in hangi organına başvurması gerektiğini bilemeyenleri yönlendirmenin yanında raporlama ve yazışmaların doğru yapılmasını sağlama, SİYAMDER organlarının işlerliğinin sağlama gibi görevleri de yerine getirecektir.

2- İç İlişkiler Takımı

İç İlişkiler Takımı SİYAMDER Yerel Kurullarının faaliyetlerinin takip edilmesi, gereken noktalarda Yerel Kurullara teknik destek verilerek süreçlerin kolaylaştırılması, Yerel Kurulların oryantasyon, eğitim ve takım kurma faaliyetlerini tamamlayarak yönetim kadrolarına yetkinlik kazandırılması amacıyla çalışır.
Gün geçtikçe büyüyen SİYAMDER Ailesi’nde Yerel Kurullarımızın sayı olarak artmasının kontrolü zorlaştırması nedeniyle bir takıma ihtiyaç duyulmuştur. Takımın yerellerimize, gönüllülerimize gereken desteğin verilmesi konusunda kolaylaştırıcı rol üstlenmesi amaçlanmıştır.
Takımın bir parçası olacak gönüllülerimizin öncelikli olarak etkili iletişim, yönetim ve liderlik becerisine sahip olmaları beklenmektedir. Benzer şekilde bu takımda yer almak, sizlere belirtilen konularda kendinizi geliştirme fırsatı sunacaktır.

3- Projeler Ulusal Takımı

Projeler Ulusal Takımı, SİYAMDER’in ulusal ve uluslararası proje yazım süreçlerini yürüten, aynı zamanda mevcut projelerin koordinasyon ve takibi sağlayan ekiptir. Bu ekibe SİYAMDER Ulusal Projeler Direktörü başkanlık etmektedir. Projeler Ulusal Takımı ayrıca düzenli olarak hibe çağrılarını takip etmekte, uygun projelerimizi ilgili mercilere iletmektedir.

Bu ekipte yer almak isteyen gönüllülerin proje yazma alanında temel düzeyde tecrübeli ve istekli olması beklenmektedir.

4- Kurumsal İletişim Takımı

Kurumsal İletişim Takımı SİYAMDER’in kurumsal imaj ve saygınlığını olumlu yönde geliştirmek, sürekliliğini sağlamak ve marka yönetimi adına olağan ve olağanüstü kampanya dönemlerinde ulusal ve yerel tanıtım hedeflerini belirlemek, görsel ve dijital medya içeriklerini hazırlamak ve yönetmekten sorumludur. Kurumsal İletişim Takımını, Ulusal Kurumsal İletişim Direktörü koordine etmektedir. Bu takım web tasarımı, grafik tasarımı, dijital pazarlama, derneğin yazılı ve görsel tanıtım materyallerine (e-dergi, e-bülten, blog, tanıtım videosu vb.) içerik üretip gönüllülerle buluşturmaktan sorumludur.

5- Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Ulusal Takımı

Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Ulusal Takımı, dezavantajlı gençlerin sosyal dışlanmaya maruz kalmalarının önlenmesi ve topluma dahil edilmelerinin sağlanması aynı zamanda ise dezavantajlı gençlere yönelik bakış açısının pozitif yönde değiştirilmesi konuları kapsamında ulusal çalışmalar icra etmektedir.

6- Demokratik Katılım Ulusal Takımı

Demokratik Katılım Ulusam Takımı insan haklarına saygılı, evrensel değerleri benimsemiş, demokratik, hesap verebilen, şeffaf, katılımcı ve yurttaşlık bilinci yüksek olan genç nesillerin inşa edilmesi, vatandaşlık, aktif vatandaşlık, dijital vatandaşlık konularında gençlerin vatandaşlık bilincinin sağlanması, gençlerin ulusal ve yerel meclislerde temsiliyetlerinin arttırılması, gençlerin hak temelli yaklaşımlar ve gençlik hakları alanında savunuculuk ve aktivizm için teşvik edilmesi konuları kapsamında ulusal çalışmalar icra etmektedir.

7- Gençlik ve Çevre Ulusal Takımı

Gençlik ve Çevre Ulusal Takımı, gençlerin çevreye ve çevre sorunlarına karşı duyarlılığının arttırılması, sürdürülebilir kalkınma, geri dönüşüm, tüketim kültürü gibi konularda gençlerin kapasite gelişimini sağlamak için çalışmalar yapar. Ekolojik okuryazar sayısını arttırmak için hazırlanan Ekolojik Okuryazarlık Eğitim Modülü’nün sahada aktif şekilde yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.

8-Gençlik Sağlığı Ulusal Takımı

Gençlik Sağlığı Ulusal Takımı, sağlık alanında genç liderlerin yetiştirilmesi, gençlerin bağımlılıktan korunması, sportif yaşamın teşviki ve spor yoluyla gençlerin aktifleşmesinin sağlanması konuları kapsamında ulusal çalışmalar icra etmektedir.

Önemli Bilgiler

  • Takımlar içerisinde yer almak üzere seçilen kişiler Haziran 2019’da gerçekleşecek SİYAMDER Ulusal Genel Kuruluna kadar görevde kalacaktır.
  • Her takımın belirlen bir çalışma takvimi ve tarzı olacaktır.
  • Bu takımlarda yer alacak gönüllülerin haftalık en az 5 saatini aktif olarak dernek faaliyetlerine ayırabilmesi ve çevrimiçi çalışmaya yatkın olması gerekmektedir.
  • Gerekmesi durumunda bu gruplarda yer alan kişilere ihtiyaç duydukları eğitim ve destekler profesyoneller tarafından verilerek seçildikleri alanda daha derin bilgi ve donanıma sahip olmaları amacıyla bu kişiler yetiştirilecektir.
  • Bu takımlarda yer almak üzere seçilen kişiler ilgili alanlarda kendisini geliştirmesi amacıyla SİYAMDER Ulusal Yöneticileri ve profesyonellerden daha fazla destek alması istenen kişilerdir. Bu takımlarda yer almak ilgili kişilere Ulusal Yöneticilik pozisyonu veya Ulusal Yönetim Kurulunun izni dışında derneği direkt temsil yetkisi vermemektedir.

BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahiplerinden İstenen Belgeler

  • Başvuru formunun çevrimiçi olarak doldurulması: bit.ly/7takimcagrisi
  • CV ve 1 Adet Fotoğraf
  • Motivasyon Mektubu (En fazla 1 sayfa)

Belirtilen formun doldurulması ve istenilen belgelerin genelkoordinator@siyamder.org adresine gönderilmesi işleminin 22 Mart 2019 saat 23.59’a kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

7. ULUSAL TAKIM ÇAĞRISI
0
0
0
0
Gün
0
0
Saat
0
0
Dk
0
0
Sn
2019-03-29T16:32:45+03:00