İstanbul Yerel Kurulu2018-08-03T10:54:48+00:00

İstanbul Yerel Kurulu

Gönüllü Kayıt Formu

Yürütme Kurulu

Başkan: Hilal Özçilingir
Genel Sekreter: Tolga Kaya
İç İlişkiler Direktörü: Sevi Karahan
Dış İlişkiler Direktörü: Beray Biray
Proje Geliştirme Direktörü: M. Ali Karabulut
Finans Direktörü: Hüseyin Çakmak
Kurumsal İletişim Direktörü:
Eğitim Direktörü:
Çevre ve Gençlik Çalışma Grubu Direktörü: Yeşim Bazu
Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü: Nuray Dayıoğlu
Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü: Ahmet Eğilmez
Gençlik Sağlığı Çalışma Grubu Direktörü: Eyüp Tutacak
İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu Direktörü: Selime Sömer
Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Direktörü:
Haftalık bültenlerimizi almak için lütfen e-posta adresinizi girin
close-image